Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 45

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 10 stanowiskami komputerowymi, w tym 3 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,